Transformational Change

Topics: Knowledge, English-language films, Change Pages: 2 (491 words) Published: September 11, 2011
Transformational Change
By: John T. Neugent III
Date: August 28, 2011

According to the text, transformational change is when an issue in your life is changing such as a career move or anything that it is life changing. You will face complex challenges when you are first entering the learning cycle. Learning in this challenge will help you put issues into a better perspective and being able to obtain the knowledge to educate yourself with using good judgment. The stages of recognizing a significant problem, confronting your issue intensely, finding a solution, and integrating a new perspective with a new set of assumptions. Through this transformation it will help you deal with the before and after results. Depending on your situation only you can determine how much you are willing to see the situation for the reality it is and learn from it and move on. A transformational change I experienced was in October 2009, when I was laid off my job. I didn’t know what to do and it was heartbreaking because I end up losing my house and I was on unemployment for nine months. I end up losing my car as well because I couldn’t afford the payments. I was very upset about everything that was going on but I was more determined, than ever. I found a job but didn’t no longer have the personal transportation to get there so I used public transportation. This was something that I wasn’t use to but I knew in order for me to keep my job, I had to result in using public transportation. I’m not making a thousand dollars a week anymore like I use too but I am very proud of myself, for trying to survive and having the dedication and determination to stand strong and not allow recent downfalls to deter me from being able to have a career again and starting over. Self-examination is something I’m definitely doing at this current time. I never ever worked in healthcare before and I’m learning new things about myself as I continue this journey. I’m learning that I’m always...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Transformational Changes in Healthcare Organizations Essay
  • The Comparison and Contrast Between Chomsky Transformational-Generative Linguistics and Halliday Systemic Functional Linguistics Essay
  • Changes Essay
  • Change Essay
  • Change Essay
  • Away
  • Transformational leadership Essay
  • Change and the World Changes for You Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free
100% 675 W tym przepełnionym bitami musicalu, Barbie jako Courtney, współczesna księżniczka, zmierzy się z nie lada wyzwaniem – zamieni się miejscami z Eriką, słynną gwiazdą rocka. Te dwa zupełnie różne światy zmieszają się, kiedy księżniczka Courtney trafi na Obóz Gwiazd POP, podczas gdy gwiazda rocka Erika zostanie wysłana na Obóz dla Księżniczek. Oba rywalizujące obozy będą starały się naprawić błąd, gdy tymczasem Courtney i Erika zaczną dostosowywać się do światów, których wcześniej nie znały. Co więcej, światy te wydadzą im się fascynujące, dziewczynki znajdą nowych przyjaciół i przeżyją przygody, na jakie nie miałyby wcześniej szans. Kiedy jednak zdadzą sobie sprawę, że festiwalowi, w którym rywalizują oba obozy, grozi zamknięcie, pokonają wszelkie trudności i różnice, by wspólnie walczyć o jedną sprawę. Odnajdą swoje własne głosy i udowodnią, że wszystko jest możliwe, kiedy tylko zaufasz marzeniom. Animacja, Muzyczny, Familijny Barbie: Rockowa księżniczka / Barbie in Rock 'N Royals 2015 dubbing Dodany: 357 Dni temu | 6Stück/Set Mini-Pille Folienstift Markierstift Kunststoff Textmarker Markierung | NBA - All Star Game Partido De Las Estrellas 2009.