Reaction Paper

Topics: Carbon dioxide, Global warming, Weather Pages: 1 (283 words) Published: July 21, 2013
SIGNOS
Reaction Paper

Global warming is one of the most serious hazard that we our facing today. The alarming signs were seen, even here in our country. Drought happens during rainy season while typhoons come upon summer months. The abnormal rainfall causes the rise of sea water level and more areas experience flooding. These are only some of the signs of growing global phenomenon. This environmental crisis brings risk to a million lives. Signos is one of a documentary that will awaken our minds on what is happening in our world. It aims to bring the realization closer to home through a nationwide investigation of the manifestations of climate change. The documentary brings together some scientists from local and international institutions like; Dr. Leoncio Amadore, Rafael Serga, Dr. Rosa Perez etc. and other climate change experts. Signos delivers Filipino viewers an extensive look on climate change; its causes, effects and how to prevent its disastrous outcomes. How this documentary did configure my knowledge about global warming? This documentary makes me realize that we should take global warming seriously. It will greatly affect our lives. Global warming or climate change is caused by using carbon Dioxide and greenhouse gases. As time passes by, it starts to thicken in the atmosphere and it blocks the sun rays from getting out. Each of us has faults on what is happening in our so-called home today. Modern technology is one of the cause of this global phenomenon. When we use electricity; we always left it plugged even if we are not using it, even this simple act is using energy that is why we should always unplug electronics every time we are finish using them.
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Sugar Cane Paper Proposal
  • How to Make Reaction Paper
  • General Paper
  • School Papers
  • Banana Paper
  • Paper Flower
  • Ancient Paper
  • Pushing Papers

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free
100% 675 W tym przepełnionym bitami musicalu, Barbie jako Courtney, współczesna księżniczka, zmierzy się z nie lada wyzwaniem – zamieni się miejscami z Eriką, słynną gwiazdą rocka. Te dwa zupełnie różne światy zmieszają się, kiedy księżniczka Courtney trafi na Obóz Gwiazd POP, podczas gdy gwiazda rocka Erika zostanie wysłana na Obóz dla Księżniczek. Oba rywalizujące obozy będą starały się naprawić błąd, gdy tymczasem Courtney i Erika zaczną dostosowywać się do światów, których wcześniej nie znały. Co więcej, światy te wydadzą im się fascynujące, dziewczynki znajdą nowych przyjaciół i przeżyją przygody, na jakie nie miałyby wcześniej szans. Kiedy jednak zdadzą sobie sprawę, że festiwalowi, w którym rywalizują oba obozy, grozi zamknięcie, pokonają wszelkie trudności i różnice, by wspólnie walczyć o jedną sprawę. Odnajdą swoje własne głosy i udowodnią, że wszystko jest możliwe, kiedy tylko zaufasz marzeniom. Animacja, Muzyczny, Familijny Barbie: Rockowa księżniczka / Barbie in Rock 'N Royals 2015 dubbing Dodany: 357 Dni temu | 6Stück/Set Mini-Pille Folienstift Markierstift Kunststoff Textmarker Markierung | NBA - All Star Game Partido De Las Estrellas 2009.